vrijdag 25 februari 2011

Niek Peters overleden

Woensdag 23 februari 2011 overlijdt onze grote stimulator Niek Peters na een ziekbed van een half jaar.
Ik mis zijn heerlijk relativerende benadering van het leven en van het museumleven/rondleidersleven.
Zijn familie en vrienden wens ik veel kracht bij het verwerken van dit ingrijpende verlies.