vrijdag 23 september 2011

Nederlandse Landbouw in de 20e eeuw, en meer

Na de formele rondleidersvergadering van 23 september heeft de heer Jan Bieleman van de Wageningse Landbouwuniversiteit een gedegen en boeiend verhaal gehouden over de ontwikkeling van landbouw en veeteelt en de daaruit voortkomende handelsproducten in de 19e en 20e eeuw.

Met veel grafieken wordt al snel duidelijk hoe Nederland bij voorbeeld een winstgevend boter-exporteur naar Engeland werd en later (door malversaties en bijmengen van margarine en andere rommel) deze positie verspeelde aan Denemarken. Ook is goed te zien hoe  de kleine gezinsbedrijven met één paard en enkele koeien het uiteindelijk verliezen van de schaalvergroting. Het verhaal van Bieleman is continue boeiend waarbij gezegd mag worden dat hij een enorme kennis van zaken uitstraalt en ook de presentatie professioneel gebruikt ondanks enkele technische gebreken onderweg in onze museumapparatuur.

Met Jan Koopman spreek ik af dat zijn KBM-verhalen in het vervolg digitaal door mij verspreid worden.

Een kleurrijk afscheid

Studenten op zoek naar rouw-rituelen.
Onder deze noemer hebben studenten van de denktank Rouwrituelen van een Nijmeegse Universiteit, een onderzoek gedaan naar de plaats die de dood en de rouw innemen in de hedendaagse Nederlandse samenleving, zowel in traditionele zin als in de naar Nederland gemigreerde culturen, zoals Hindoes, Creolen, Marokkaanse en Turkse islamieten en andere.


De denktank heeft samen met het Openluchtmuseum een schitterend boekje uitgegeven waarin de verschillende rouwrituelen in de diverse culturen zijn beschreven.

De rondleiders waren uitgenodigd bij de presentatie van dit eindresultaat van de studie.
Een boeiende en interessante bijeenkomst. Het boekje is niet alleen mooi vormgegeven in de vorm van een doodskist maar overtreft ook inhoudelijk ruim mijn verwachtingen. Een aanrader dus.

woensdag 21 september 2011

Directeuren op bezoek


Vandaag leiden we met drie rondleiders 45 directeuren rond in het museum.
Omdat men belangstelling heeft voor de weergave van de industriële revolutie in het museum, start ik via de Stolpboerderij met de paltrokmolen, de vijzel-watermolen en de graan standerd molen. Via de ophaalbrug van Ouderkerk (die in de steigers staat) komen we in het Koopmanshuis met tuin. Dan via het Zaanse Plein naar de wasserij waar Vanessa een goed verhaal houdt over het wasserijbedrijf, en hoe daar gewerkt werd.
Dan via de ambachtsbuurt naar de smederij en naar de VGL-loods.
Met de tram arriveren we bij het entreegebouw waar onze Adelheid de heren staat op te wachten.
Zowaar krijg ik een applaus van de dames en heren directeuren, en dat doet me goed. Het was een mooie rondleiding voor een geïnteresseerde groep.

zondag 18 september 2011

Een 65-jarige tram-collega met veel familie en vrienden


Vandaag viert collega Fred zijn 65ste verjaardag met een grote groep familie en vrienden. Met vier rondleiders mogen we de groep rondleiden met ieder een andere insteek. Ik kies voor tram, VGL, wasserij en omgeving.
De groep is enthousiast en in de wasserij houdt Con een prima verhaal met theater en mogen enkele jongere en oudere gasten proberen met een hoosspaan de was op de bleek nat te gooien. Dat lukt prima.
In de remise wacht ons een verrassing want Fred, als ervaren bestuurder op de NOM-trams, mag zelf de groep rondrijden met de Haagse tram. Ik mag als ervaren conducteur mee, al gaat dat na enkele haltes even mis.
Na de remise lopen we door de VGL-loods met haar specifieke logistieke geschiedenis. Een lange rij voor de postkoets op deze Dag-Holland-Dag maakt een ritje op dat moment onmogelijk. Gelukkig is men er nog de gehele middag. Via de scheepsreparatiewerf en het huisje van Marken komen we met een forse tijdsoverschrijding terug in het Paard van Marken (tent naast Kasteelboerderij) voor de lunch.

Ik kan nog even het poppenkastspel van Walter Vroom in de entree-hal bewonderen, en in de inmiddels stromende regen luisteren naar de Indo-rock op het Indisch Achtererf.
Walter zal even later de gehele poppenkast schenken aan het museum.

De andere drie rondleiders heb ik niet meer gezien; meestal evalueren we nog even na.