vrijdag 30 oktober 2009

Bestuursleden van een woningbond

Vandaag neem ik een rondleiding over van een zieke collega. We zijn met 5 rondleiders en we verdelen de meer dan 80 deelnemers in groepen van ongeveer 20 man.
De rondleiding dient gedeeltelijk over wonen te gaan en tenminste de Tilburgse wevershuisjes te omvatten.
Met de tram vervoer ik mijn groep direct naar de Brabantse buurt waar we eerst een snelle doorloop door het spaarstation Dingenliefde. Oud directeur Vaessen had me al eens aangeraden dit in een rondleiding op te nemen, maar wat ik verwachtte gebeurde ook: de groep verspreidt zich al snel door het gehele complex waardoor mijn verhaal slechts een deel van de groep kan bereiken.
Toch is de waardering voor dit complex groot. Tot mijn verbazing staat Wilma van de wasserij hier als presentatrice.
Het groenekruisgebouwtje uit Vessem scoort prima met de bekende lysol-lucht en de strenge zuster en dito dokter. Veel herkenning bij deze groep ouderen van gemiddeld 60 jaar en ouder.

Dan even Krawinkel met z'n typische bouw rond de mestvaalt en de eerste heilige communie.

De Tilburgse huisjes scoren goed dankzij de aanwezige gastvrouw die een prima verhaal vertelt.
Na een korte doorloop in het café de Goede Moordenaar, wandelen we naar de papiermolen (prima presentatie) en naar het gevraagde Rietveldhuisje.

Via wasserij en Zaanse plein breng ik de groep naar de lunch in de Kasteelboerderij.
Zowaar een applaus voor mn rondleiding, waar ik blij mee ben.

donderdag 15 oktober 2009

Een vrije rondleiding op donderdag, kan dat ?

Nog niet eerder kende ik het fenomeen van de vrije rondleiding op de donderdagmiddag (normaal een weekend-verschijnsel) maar vandaag kon ik er toch mee kennismaken.
Om half twaalf, in de zonnige vrieskou van deze winterse herfstdag, melden zich zowaar 9 mensen bij de "bushalte" op het entreeplein en later sluit zich hier nog een echtpaar bij aan.
Na een korte inleiding (en even wachten of zich nog meer bezoekers willen aansluiten) kom ik in de rosoliemolen waar een mij nog niet bekende collega een goed verhaal houdt over het olieslaan en over de rosmolen, echter zonder de heipalen in werking te stellen. Toch is de groep erg tevreden en in Vierhouten bij Ada komen de vragen en de interesse pas goed los als de boerin op onderhoudende wijze het leven van het boeren gezin tot leven wekt inclusief de stroperij en de status van mutsjes met weinig of meer gesteven plooitjes. Via de deel en het loshoes van Harreveld kan ik mn verhaal kwijt over het boerenleven van Jan en Johanna Stroet en het gebruik van leem en stront met wilgentakken om muren te construeren.

Op weg naar de papiermolen kan ik even een quicktour kwijt over Kadoelen, Staphorst, de Stolp en de molens. Dan is er een levendige uitgebreide demonstratie van de papiermolen die zelfs voor de deelnemer in een scootmobiel prima tot in iedere hoek van de molen goed te volgen is.

Even een buitendiscussie over het kunstproject in het museumpark, gecombineerd met het beeld van het aandrijfrad van de papiermolen. Ja men kan dit soort kunstprojecten in het museum wel waarderen.

Dan is het uur van de vrije rondleiding reeds lang gepasseerd en met wat tips over wat men verder zou kunnen bekijken in de middag, neem ik afscheid van deze diverse groep.

woensdag 14 oktober 2009

School voor toerisme uit Breda

Vandaag leid ik een klas rond van een touristische opleiding uit Breda. Meest vrouwen en en paar jongemannen. We splitsen de groep in drieën en met mijn groep start ik in de Rosoliemolen waar Maarten met zijn duidelijke harde stem prima overkomt tussen het geratel van de molen en het gestamp van de heipalen.
De groep blijkt vanmorgen al uit Valkenburg te komen en gaat over een uur alweer door naar Burgers Zoo dus tijd voor een aanpassing van mijn plannen aan de korte doorlooptijd. In de tram vertel ik een stukje historie van het hoe en waarom van het trambedrijf in het park, maar toch vooral geef ik een snelle kijk op het gehele Openluchtmuseum waar we doorheen rijden. Bij de remise stappen we uit en via de VGL-loods komen we bij de smederij waar een nieuwe smid op boeiende wijze laat zien hoe het smidsvak wordt uitgeoefend. De groep wordt steeds enthousiaster. Ada staat op de wasserij en zij vertelt een goed verhaal over de werkwijze van de familie Gehrels. De leerlingen mogen met Ada even de bleek op om de hoos-spaan uit te proberen: prachtig en een schot in de roos. Op het Zaanse Plein worden de oud-hollandse fietsen uitgeprobeerd en lopen we even de bakker binnen om de geur op te snuiven en de takkenoven te bewonderen. Via het Koopmanshuis en de Stolpboerderij komen we net op tijd op het entreeplein aan om de groepsbus naar Burgers Zoo nog te kunnen halen.
Het wordt me al snel duidelijk dat dit de mooiste beleving van de afgelopen dagen was voor deze groep. En laten we niet vergeten dat deze leerlingen onze ambassadeurs van de toekomst zijn !!

zaterdag 10 oktober 2009

Inburgeren via het Openluchtmuseum

Op deze zaterdagmorgen mag ik een groep allochtone Nederlanders rondleiden in het kader van de inburgering. De groep bestaat uit alleen vrouwen die komen uit Marokko, Suriname, Duitsland, Turkije, Afrikaanse landen, Indonesië en ook de Molukken.

De rosoliemolen is altijd een prima start en ook deze groep geniet; Rob vraagt wel even of ze Nederlands verstaan, en dat doen ze. In Vierhouten worden de dames op zeer boeiende wijze onthaald op een verhaal over wonen op de Veluwsche zandgronden en vooral over de verplichte kleding op werkdagen en zondagen. Toch weer een eye-opener als blijkt dat het ook op de Veluwe not-done was om zonder hoofdbedekking de straat op te gaan. Deze mooie jonge collega (ach hoe heet ze toch ?) laat het allemaal zien, inclusief de daagse werk- en kerkdracht. Na veel vragen lukt het toch deze boeiende stek weer te verlaten richting Nunspeet (eekschillen).

De Molukse barak is een regelrechte hit voor deze groep. Onze mooie Indonesische collega in lange rok speelt perfect in op de groep die al aardig bekend is met Indonesie, de Molukken en Suriname. Ook hier duurt het weer even voor ik de geboeide groep naar de volgende locatie kan loodsen.

Varik doet het goed met Sarah achter het fornuis. De boerderij ruikt heerlijk naar soep van verse groenten uit de tuin en alle dames willen dat wel even van dichtbij meemaken.
In de keuken kom ik ineens Margot en zoon Frank tegen: directie van Charme uit Frankrijk, waar ik deze zomer helaas niet op vakantie kon zijn.

Verder naar de HSL boerderij van Hoogmade die bij enkele dames de verzuchting oproept: dit hoort niet in het Openluchtmuseum. Gelukkig zijn de andere vrouwen het daar niet mee eens.

Eenmaal terug op het Zaanse plein is de tijd voor deze rondleiding reeds ruim overschreden, en ik neem afscheid van een dankbare groep die nog heel wat wil bekijken vandaag.

woensdag 7 oktober 2009

18 jarigen opl. Pedagog. zorg en Maatsch. werk

Op deze nog net niet regenachtige woensdagmorgen leiden we met 9 rondleiders een groep van 180 leerlingen rond van een ROC-opleiding Pedagogische zorg en Maatschappelijk werk.
Het gaat om leeftijden van rond de 18 jaar.
De leerlingen gaan met hun eigen klas en eigen docent mee met een rondleider.
Ik ben blij met mijn groep: de docente wordt gewaardeerd en gerespecteerd en de leerlingen zijn geïnteresseerd en bijna vanzelfsprekend gedisciplineerd.

Ton Nienhuis houdt een altijd weer spannend verhaal in de rosoliemolen waar de geest van het paard nog rond waart. Ook de jongedame uit Ellecom die in Vierhouten staat weet de leerlingen in hun eigen taal te boeien met het leven op de arme Veluwse gronden.
De Molukse barak is een interessante afwisseling op het boerenprogramma en Farry (?) vertelt hoe de mengvorm van nederlands en moluks eten kon ontstaan. Zelf heb ik dan eerst de geschiedenis van de Molukse "volksverhuizing" uitgelegd.
Vlien zorgt voor heerlijke braadluchten in Varik waar vooral de hondentredmolen een verrassing blijkt.
Door naar Hoogmade waar met name grote rijkdom wordt ervaren. De betekenis van de geschilderde kruisen op de buitenmuur boven de melkkelder kent voor een Surinaamse leerlinge geen geheimen. In Suriname worden nog steeds kruisen op de muren getekend om de boze geesten te bezweren.
De paltrokmolen vertelt het verhaal van de snelle rijkdom in de 17de eeuw die zonder deze molens niet mogelijk was geweest.
In de wasserij vertelt Wilma uitgebreid en boeiend het verhaal van het wasproces. Ze rondt het mooi af met een demo met de hoosspaan.
Via het urinoir van Deventer bereiken we weer het entreegebouw.

Prima vervolgens om met de 9 rondleiders nog even te evalueren over de gang van zaken; koffie dus in het entreegebouw.
Honne schuift aan en gaat direct met Wout alweer een volgende rondleiding in: een engelstalige rondleiding voor een nederlandse middelbare school.dinsdag 6 oktober 2009

Gepensioneerde afvalverwerkers met veel interesse

Op deze dinsdag 6 oktober neem ik een rondleiding over van Maaike Batelaan. Het betreft een groep (jong) gepensioneerden van een afvalrecyclingbedrijf uit het Westen des lands.
Samen met Jan Koopman verdeel ik de groep in twee clubs van ongeveer 14 man.

Met mijn groep begin ik bij de paltrokmolen, en wandel ik via de brug van Ouderkerk naar het Koopmanshuis. Op de binnenplaats is helaas heel goed zichtbaar dat er veel achterstallig onderhoud is aan dit pand; hopelijk komt er spoedig budget voor extra spoedonderhoud.

Via het Zaanse plein naar de wasserij waar Wilma enkele mensen persoonlijk wat toelichting geeft op het wasbedrijf. In de wasserij doe ik de vertelling over de familie Gehrels en het wasproces met rosmolen, spoelbakken en uiteraard de bleek.
Door naar de papiermolen waar de broer van Let B wederom een prachtig verhaal vertelt over het proces van papierscheppen. Uiteraard worden enkele stuks papier geschept.
Dan de drukkerij waar we kunnen zien hoe op een oude drukpers het fraai geschepte papier kan worden bedrukt met steeds 1 velletje tegelijk.

In de bierbrouwerij wordt het levende bierverhaal van de brouwerij uit Ulvenhout goed gebracht en verlevendigd met voor ieder een proefglaasje bokbier.

Tot slot loop ik met mijn groep door de Tilburgse huisjes; altijd indrukwekkend.

Met de tram arriveren we net op tijd voor de lunch in de Kasteelboerderij waar ook de groep van Jan Koopman al is gearriveerd.

Een prima rondleiding vond ik het !

vrijdag 2 oktober 2009

Henk Scholten informeert over het trambedrijf

Op vrijdag 2 oktober heeft Henk Scholten (trambestuurder en oudgediende van het eerste uur) voor een groep rondleiders een prima verhaal gehouden over het museumtrambedrijf. In eerste instantie een vertelling met veel persoonlijke anekdotes in auditorium van de bierbrouwerij.
Later zijn we met Henk naar de remise gereden (per tram uiteraard) waar Henk vol vuur zijn verhalen kracht bij zet met "levende" trams in deze verkleinde kopie van de remise aan de Westervoortsedijk die in september 1944 werd verwoest.

We krijgen allen een flyer mee met specificaties van het trambedrijf zoals dat ook voor leerling tramvrijwilligers wordt gebruikt.

Een leerzame ochtend.