vrijdag 23 september 2011

Nederlandse Landbouw in de 20e eeuw, en meer

Na de formele rondleidersvergadering van 23 september heeft de heer Jan Bieleman van de Wageningse Landbouwuniversiteit een gedegen en boeiend verhaal gehouden over de ontwikkeling van landbouw en veeteelt en de daaruit voortkomende handelsproducten in de 19e en 20e eeuw.

Met veel grafieken wordt al snel duidelijk hoe Nederland bij voorbeeld een winstgevend boter-exporteur naar Engeland werd en later (door malversaties en bijmengen van margarine en andere rommel) deze positie verspeelde aan Denemarken. Ook is goed te zien hoe  de kleine gezinsbedrijven met één paard en enkele koeien het uiteindelijk verliezen van de schaalvergroting. Het verhaal van Bieleman is continue boeiend waarbij gezegd mag worden dat hij een enorme kennis van zaken uitstraalt en ook de presentatie professioneel gebruikt ondanks enkele technische gebreken onderweg in onze museumapparatuur.

Met Jan Koopman spreek ik af dat zijn KBM-verhalen in het vervolg digitaal door mij verspreid worden.