woensdag 15 september 2010

Kinderarbeid in de 19e eeuw in Nederland

Bij de rondleidersvergadering van vandaag is Maurits aanwezig om een toelichting te geven op het programma van volgend jaar, en op de binnenkort uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan diverse panden.
Geert D  houdt vervolgens een boeiende en goed gedocumenteerde lezing over kinderarbeid in de 19e eeuw, inclusief fotomateriaal (met toestemming) van zijn werkgever Ten Cate.
Ik mag kort even de voortgang van de digitalisering toelichten die ik samen met Ruud heb opgestart.  Allereerst de vraag aan ieder om er gewoon eens mee te werken en documenten te "uploaden vanaf USB".  Een redacteursfunctie is vervolgens nodig en die zal ik voorlopig gaan vervullen.

Maurits geeft aan dat er 2 soorten winterrondleidingen komen en dat de VSB-rondleiding verdwijnt.