dinsdag 1 november 2011

Metselverbanden in het Openluchtmuseum

Vandaag licht eerst Suzanne een tipje op van de sluier van het wintermuseum met informatie over specifieke rondleidingen (lantaarntjes) en een vertelworkshop voor de deelnemende winter-rondleiders.Bart en Hilly houden vervolgens een enthousiast en degelijk voorbereid verhaal over de baksteenverbanden die in ons museum te bewonderen zijn, en welke conclusies je daaruit mag trekken v.w.b. de datering. De meeste metselverbanden zijn  te vinden in de enorme muur die het entreegebouw haar aanzien geeft.
We weten nu wat klezoren zijn en hoe je het verschil ziet tussen steens- en halfsteens-muren.

Hilly heeft de betreffende powerpointpresentatie direct beschikbaar gesteld voor onze digitale omgeving en samen hebben we na een korte lunch de daad bij het woord gevoegd: alle rondleiders kunnen het bestand nu vinden op de G-schijf.