zondag 6 september 2009

Wandeling door De Steeg onder leiding van Hilde Brekelmans

Per 1 augustus j.l. ben ik in De Steeg komen wonen en via familie hoor ik dat Hilde een rondleiding zal verzorgen door De Steeg op zondag 6 september. Pakweg 40 mensen verzamelen zich bij restaurant Athlone en al tijdens het maken van mijn eerste foto wordt me gevraagd of de foto's door de Kring gebruikt mogen worden en of ik er ook een verslag bij zou willen schrijven. Voor mij een prima weg om De Steeg snel beter te leren kennen (dus ja) en Hilde blijkt een mooi basisscript op papier te hebben dat ik mag gebruiken als leidraad. Hilde blijkt een begenadigd rondleider en spreker te zijn. Ik ben haar dankbaar voor de informatieve en boeiende wandeling.

Klik op http://www.oudheidkundigekring.nl/Historische_wandeling_sep2009.htm voor het verslag dat ik schreef van deze wandeling.